Alextek ~ Undervisning i Alexanderteknikk

Alexanderteknikk – En Praktisk Livsfilosofi

Vi bombarderes daglig av et uendelig antall inntrykk og impulser, impulser som vi i stor grad reagerer ubevisst og automatisk på, uten et øyeblikks tanke på hvilke handlingsalternativer vi har. Vi jobber hardt mot målet uten tanke på prosessen, på midlene.

Jobben er gjort, du rakk fristen, du nådde bussen. At skuldrene er oppe ved ørene, nakken stiv og sammentrukket, brystkassen komprimert og ledd som burde være åpne og fri er sammenpresset, er du knapt nok klar over. Men du kjenner kanskje konsekvensene av disse stressreaksjonene: smerte, stivhet, kort pust, og at du generelt ikke er helt “høy i hatten”.

F. M. Alexander kalte sin teknikk for «en praktisk livsfilosofi». Den handler i sin essens om å stoppe, om å si nei til automatiske, vanemessige reaksjoner til gitte stimuli, og å utvikle seg mot en mer bevisst kontroll over reaksjoner og handlinger.

Alexanderteknikk utfordrer vanene dine ved å få deg til å stoppe opp og reflektere over om det du gjør er heldig eller uheldig. Hvis uheldig, er det vel bare å la være? Dessverre er det ikke så enkelt. Vår første reaksjon når vi oppdager at vi gjør noe som er feil, er ikke simpelthen å la det være, men straks og med friskt mot forsøke å gjøre noe annet i stedet, noe som ofte er like galt. Har du for eksempel noen gang blitt bedt om å rette deg opp, og straks gått fra å forkorte ryggraden fremover til å innta en slags sersjantstilling, som egentlig bare forkorter ryggraden andre veien?

Alexanderteknikk er en praktisk og dyptgående metode for å overkomme vanens makt, gjenopprette god bruk av deg selv; etablere balanse, frihet og bevegelighet. En Alexanderteknikklærer kan hjelpe deg til å oppnå en større fysisk og mental bevissthet og tilstedeværelse, og gi deg en mer våken og reflektert tilnærming til dagliglivets utfordringer, eller som en av mine studenter uttrykte det: “Dette er mindfulness for kroppen!”

Hva du kan forvente av en time i Alexanderteknikk

Hva jeg forventer av deg

Hvor mange timer du trenger, er avhengig av behov, forutsetninger og målsetning.

Rygg- og nakkeplager

When you stop doing the wrong thing, the right thing will do itself F.M.Alexander

Kan du huske hvordan det var å være barn? Å bevege seg med letthet og uendelig energi? Har du lagt merke til hvordan dyrene beveger seg med mykhet og eleganse, og at hodet alltid leder bevegelsene?

God balanse og mobilitet er ikke forbeholdt barnas og dyrenes verden, men rygg- og nakkeplager er blitt så utbredt at vi har begynt å se på disse som en naturlig del av det å leve som voksen i en hektisk og stressende hverdag.

Smerte er kroppens måte å si ifra at noe er galt på. De fleste nakke- og ryggplager kommer av hvordan vi beveger oss i hverdagen, hvordan vi sitter, står og går. Vaner vi av ulike årsaker har lagt oss til gjennom oppveksten, forstyrrer kroppens naturlige bevegelsesmønstre og forårsaker unødig og uheldig belastning.

Hvis dårlig holdning og misbruk av kroppen er den bakenforliggende årsaken til plagene, kan medisinering og uendelige justeringer unngås ved å lære, og benytte seg av, Alexanderteknikkens prinsipper i hverdagen. Vi får stadig større innsikt og forståelse av menneskekroppen. Dette fører til en spesialisering innenfor behandling som ikke alltid er heldig. Alexanderteknikk jobber med kroppen som en helhet, og tar også som utgangspunkt at ingen handling er fysisk eller mental alene, men at disse er to sider av samme sak.

Idrettsutøvere og utøvende kunstnere

Art is the elimination of the unnecessary Pablo Picasso

Idrettsutøvere og utøvende kunstnere er avhengige av at kroppen fungerer optimalt, både under trening og fremførelse. I tillegg kommer krav til fokus, kreativitet og prestasjon. Enten det er med instrument i hendene, maske foran ansiktet eller føttene i startgropen, har man gjerne bare en sjanse til å vise hva man kan.

I Alexanderteknikk tar vi fokus bort fra målet, fra å komme fra A til B koste hva det koste vil, og legger større vekt på stegene imellom, prosessen. Resultater oppnås på en enklere, friere og bedre måte.

Et grunnleggende prinsipp i teknikken er det F. M. Alexander kalte “primærkontrollen”, et balansert forhold mellom hode, nakke og rygg. Hvis primærkontrollen ikke fungerer optimalt, har det konsekvenser for resten av kroppens funksjon. Hvis du strammer i nakken og trekker hodet bakover og ned, har det konsekvenser, ikke bare for stemmen og pusten, men for hele kroppens koordinasjon og balanse. Alexanderteknikk gjenoppretter primærkontrollen, slik at du kan bevege deg med letthet og eleganse.

Et annet sentralt element i teknikken er hvordan vi tolker sanseinntrykkene våre feil, da særlig propriosepsjon, som forteller oss hva de ulike kroppsdelene våre gjør til enhver tid. Hvis dårlige vaner, innlært siden barndommen, føles riktig, vil ikke da det riktige føles galt? En Alexanderteknikklærer vil vise deg en ny vei, og hjelpe deg til å etablere bedre, bevisste vaner, og gi deg økt kroppskontroll.

Ved å jobber med å utvide din fokus, fremfor ensrettet og anstrengt konsentrasjon, kan du i større grad ta inn impulser utenfra, samtidig som du vet hva som skjer med din egen pust, kropp, tanker. Å si nei til å reagere automatisk, men å våkne opp, vil ikke ta i fra deg din spontanitet. Er den første impulsen din alltid original, eller fører den deg snarere inn i personlige klisjeer og gamle feil?

Alexanderteknikk hjelper det til å bli mer åpen, kreativ og tilstede, slik at du kan maksimere ditt potensiale og din yteevne.

Sunnhet og ro

You translate everything, whether physical or mental or spiritual, into muscular tension F. M. Alexander

Stress er en naturlig del av livet. Problemet er hvordan vi reagerer på stress.

Våre forfedre stod ansikt til ansikt med ytre farer, ytre stress; ville dyr og uforutsigbare naturkrefter. De hadde valget mellom å kjempe og risikere å bli middagsmat, eller løpe sin vei.

Vår tids stressfaktorer er ofte mer abstrakte, de går ikke nødvendigvis over, du kan ikke gjemme deg for dem. Mange mennesker går rundt i en mer eller mindre konstant «fight or flight response» tilstand. Kanskje klarer du å gi slipp på stress og spenninger gjennom avslappningsøvelser, massasje og meditasjon, men disse øvelsene eliminerer ikke vanene som gjør at unødvendige spenninger oppstår i utgangspunktet.

Ofte er vi så opptatt av alt det som skjer utenfor oss selv, på å nå målet, på tilfredsstillese, at vi ikke er klar over hva vi egentlig trenger; at du har sluttet å puste ordentlig, at magen forlengst er mett, at kroppen trenger søvn – at du trenger å gi deg selv tid.

Å lokalisere og eliminere unødvendige spenninger ligger i hjertet av Alexanderteknikken. Du lærer også at fysiske spenninger og mentalt stress er to sider av samme sak.

Ved å bli bevisst fysiske reaksjoner i enkle situasjoner i samarbeid med en lærer, vil du etterhvert også oppdage, og lære å si nei til, mer mentale reaksjonvaner. En friere kropp vil gi deg et roligere sinn. Å lære ikke å reagere automatisk, som en søvngjenger, på alt det som skjer rundt deg, gir deg valgfrihet, ro, energi – “freedom to change”.

F. M. Alexander

F .M. Alexander ble født i Tasmania i 1869.

Som ung mann holdt problemer med stemme og pust på å setter en stopper for Alexanders ellers lovende karriere som skuespiller. Da legenes råd og medikamenter ikke kunne hjelpe ham, tok han saken i egne hender. Det måtte være noe han gjorde med kroppen sin på scenen, og kanskje også ellers i livet, som forårsaket problemene.

Gjennom tålmodig og årelang empirisk forskning, oppdaget Alexander uheldige fysiske reaksjonsmønstre hos seg selv, som til hans store overraskelse også var utbredt bland folk flest. Men å endre disse vanene viste seg å være vanskelig. Alexanders store oppdagelse var hvordan å komme disse vanene til livs, hvordan å endre ens psyko-fysiske reaksjon på gitte stimuli.

Alexanders oppdagelse er senere blitt bekreftet av moderne forskning gjort av blant annet C. Sherrington, R. Magnus og R. Dart.

I tillegg til at Alexanders stemme- og pusteproblemer ble borte, ble hans generelle helse og velvære tydelig forbedret.

Oppmuntret av legestanden i Sidney, og et økende antall forespørsler, begynte Alexander å undervise i teknikken i Australia og senere også i Storbritannia og USA.

Han grunnla en skole i London for å utdanne flere lærere, og skrev en rekke bøker om emnet. F. M. Alexander døde i London 1955.

Blant Alexanders elever og tilhengere kan nevnes:
Sir Charles Sherrington, Professor Nicholas Tinbergen,
George Bernard Shaw og Aldous Huxley.

Til toppen av siden